• Analysera läget. Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut och vilka är de största utmaningarna?
  • Gör en budget. Går intäkter och kostnader ihop? Gör en budget (verksamt.se) Bedöm dina intäktsbortfall till följd av covid-19 och bedöm dina kommande intäkter när krisen är över. Se även över om du kan dra ner på kostnader och i så fall vilka.
  • Gör en likviditetsplanering för att planera ekonomin framåt. Utifrån förändrade intäkter och kostnader kan du beräkna hur det påverkar likviditeten i företaget på kort och lång sikt. Verktyg för likviditetsplanering finns på verksamt.se.
  • Gå igenom dina avtal. Hur ser dina avtal med kunder, leverantörer och eventuella kompanjoner ut? Finns det möjlighet att förbättra villkoren, exempelvis betalningstider? Vi samarbetar med avtal24 och Familjens jurist som bland annat kan hjälpa dig med konsultavtal, kompanjonavtal och anställningsavtal.
  • Planera verksamheten. Sjukdomar och leveransförseningar är ett faktum just nu, så ta med det i planeringen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett bra planeringsstöd du kan använda. MSB:s planeringsstöd
  • Se över företagets pensionsavsättningar. Du som företagare har möjlighet att göra ett uppehåll i pensionssparandet inom Swedbank Pensionsplan om du har behov att dra ner på kostnaderna under en kortare period. Information om premieuppehåll
  • Var uppmärksam på bedrägerier. Just nu förekommer är det många bedrägeriförsök av personer/organisationer som drar nytta av att du som företagare är i en utsatt situation. Var uppmärksam på försök till bedrägerier till exempel genom falska fakturor, id-kapningar mm. Vanliga bedrägerier mot företagare