Privata kostnader och oredovisade förmåner är de vanligaste orsakerna till att företag får höjd skatt och skattetillägg när Skatteverket genomför sina slumpmässiga kontroller. Skatteverket räknar med att så många som 4 av 10 företag gör fel. Anna Zettervall, som är verksamhetsutvecklare på Skatteverket, menar att det kan ha flera orsaker. 

– Vi kan inte säga att vi vet varför det blir fel. Det kan givetvis bero på att företagarna inte känner till reglerna tillräckligt väl eller att de tolkas på ett sätt som inte stämmer överens med lagens mening. Till de mest frekventa felen hör de som har att göra med bilförmåner, och det är ju inte så konstigt med tanke på hur vanligt det är med olika lösningar för bilar i företag, säger hon.

Bostäder och fritidshus

En annan vanlig källa till fel hänger ihop med företagsägda fastigheter. 

– Det kan handla om bostadsfastigheter och fritidshus som ägs av bolag och nyttjas av bolagets ägare och/eller personal, säger Anna Zettervall. 

När det gäller fritidshus säger reglerna till exempel att en företagare vars bolag äger en fritidsfastighet ska förmånsbeskattas med utgångspunkt från hur mycket hen har möjlighet att utnyttja fritidshuset, inte det faktiska utnyttjandet. 

Om ett bolagsägt fritidshus hyrs ut i en månad till utomstående och ägare själv är där i tre veckor, ska ägaren förmånsbeskattas för 11 månader. 

Privata kostnader eller inte?

En tredje vanlig felkälla handlar om hur bolagen hanterar kostnader som är av privat karaktär. 

– Var gränserna går mellan vad som är privata eller verksamhetsfrämmande kostnader, beror till stor del på vad företaget sysslar med. Här är det svårt att ge generella svar. En kostnad som är en given del av verksamheten i ett bolag, kan vara något helt annat i ett annat företag. Allt beror på sammanhanget, säger Anna Zettervall. 

Prata med Skatteupplysningen

Reglerna är många och ibland minst sagt snåriga. Hur ska man göra om man känner sig osäker på vad som gäller avdragsrätt och förmåner? 

– Mitt tips är att du ska börja med att söka information på skatteverket.se. Där finns svar på väldigt mycket. Känner du dig fortfarande osäker kan du ringa Skatteupplysningen på 0771-567 567 och prata med våra handläggare där. För många skulle det underlätta mycket att ta reda på vad som gäller innan man beslutar sig för att göra investeringar som kan påverka både företagets och den privata ekonomin, säger Anna Zettervall.

Läs mer om vad som gäller för olika typer av förmåner