1. Arbetsgivar- och egenavgifter sänks tillfälligt 

Åtgärden: Arbetsgivaravgiften sänks från 31,42 procent till 10,21 procent under fyra månader, från mars-juni. Nedsättningen gäller upp till 30 anställda, på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Åtgärden innebär en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.

För enskilda firmor och handelsbolag görs en motsvarande nedsättning av egenavgifterna, som innebär att de för 2020 blir 10,21 procent istället för 28,97 procent, på överskott på upp till 100 000 kronor. På överskott som överstiger 100 000 kronor blir egenavgifterna 28,97 procent som vanligt.

Målgrupp: Åtgärden gäller 30 av företagets anställda.

När?: Sänkningen är tillfällig och gäller i fyra månader, från 1 mars – 30 juni 2020. För egenavgifter gäller sänkningen på överskott för hela året 2020, upp till 100 000 kronor.

Vad gör du? Du som arbetsgivare begär nedsättning av arbetsgivaravgifterna när du fyller i Arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.

Läs mer här

Att tänka på: Som arbetsgivare betalar du endast ålderspensionsavgift, 10,21 procent, på bruttolön upp till 25 000 kronor. För den del av lönen som överskrider 25 000 kronor utgår fulla arbetsgivaravgifter.

2. Likviditetslån med statlig lånegaranti  

Åtgärden: Syftet med lånen är att hjälpa livskraftiga små och medelstora företag att överbrygga den svåra situation de befinner sig i just nu. Företag kan få låna max 75 miljoner kronor. Lånet har en löptid på upp till 3 år. Det är en individuell räntesättning och du kan ansöka om att skjuta upp amorteringar och ränteinbetalningar de första 12 månaderna.

För att du ska kunna se hur mycket just ditt företag kan få låna har vi tagit fram en räknesnurra. Du hittar den under länken nedan.

Målgrupp: Likviditetslånen riktar sig primärt till små och medelstora företag, men det finns ingen formell begränsning på företagens storlek.

Vad gör du?: Du ska prata med oss på banken.

Här hittar du uppdaterad information

Att tänka på: Senast på förfallodagen ska företaget betala tillbaka lånen.

3. Hyreskostnaderna sänks tillfälligt i utsatta branscher

Åtgärden: Den innebär att fastighetsägare och hyresvärdar som sänker hyran under en period får 50 procent av hyressänkningen av staten, dock maximalt 25 procent av den ursprunliga fasta hyran.

Målgrupp: Företag som är verksamma inom sällanköpshandel, hotell och restaurang eller andra branscher som påverkats särskilt hårt av coronavirusets effekter. 

När?: Det är hyresvärden som ansöker om stödet i efterhand hos länsstyrelsen. 

Vad gör du?: Prata med din hyresvärd, så får ni diskutera om detta kan vara en lösningen för er.

Läs mer

4. Stöd för korttidsarbete 

Åtgärden: Företag som inte kan erbjuda full sysselsättning för sina anställda kan söka statligt stöd för korttidsarbete under en period. Korttidsarbete innebär att du som har en eller flera anställda kan erbjuda personalen att arbeta mindre under en period. Den anställda kan få upp till cirka 90 procent av sin lön och staten tar då 75 procent av lönekostnaden. 

Så funkar korttidsarbete:

  • Som arbetsgivare kan du minska de anställdas arbetstid med 20, 40 eller 60 procent.
  • Du kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.
  • Lönetaket är 44 000 kronor. Semesterersättning, tjänstepension och sociala avgifter ingår inte. 
  • Det måste finnas stöd för korttidsarbete i ditt kollektivavtal. Om du inte har kollektivavtal så ska minst 70 procent av de anställda godkänna och delta i korttidsarbetet. 
  • Även anställda ägare och anställda som tillhör ägarens familj kan omfattas. 

Tisdag den 14 april lämnade regeringen ett nytt förslag om ett mer generöst system kring korttidsarbete.

Läs mer

Målgrupp: Företag som har anställda

Vad gör du?: Du söker stödet hos Tillväxtverket från och med den 7 april 2020. Det går att söka stöd retroaktivt från och med den 16 mars 2020 och det gäller under hela 2020.

Ansök om stöd för korttidsarbete

5. Lån från Almi 

Åtgärden: Almi Företagspartner har fått ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att kunna öka sin utlåning till små och medelstora företag i Sverige. 

I sin bedömning av din ansökan väger Almi inte främst in den formella säkerheten. Istället är det bärkraften i företagets affärsidé och ledningens kompetens som väger tyngst. Lånen ges oftast i kombination med borgen. Individuell räntesättning gäller, med som högst 4,95 procent. Det går att ansöka om ränte- och amorteringsuppskov i upp till 12 månader. Löptiden är 12 månader och därefter kan man i dialog med sin Almi-rådgivare få möjlighet att lägga om lånet till ett nytt lån med ordinarie villkor.

Målgrupp: Företag med upp till 250 anställda.

Vad gör du? Du kan ansöka och läsa mer om lånet här.

Ansökan Brygglån

6. Höjd avsättning till periodiseringsfonder

Åtgärden: Med periodiseringsfonder kan du skjuta upp beskattningen av inkomsten i bolaget till senare. De nu beslutade åtgärderna innebär att du som har enskild firma eller handelsbolag kan öka avsättningen till periodiseringsfond till 100 procent av den skattepliktiga vinsten, upp till 1 miljon kronor. Du gör avsättningen i inkomstdeklarationen för år 2019. Det avsatta beloppet ska återföras till beskattning senast efter sex år, på samma sätt som enligt de nuvarande reglerna. 

Målgrupp: Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

Vad gör du?: Du gör avsättningen till periodiseringsfonden i inkomstdeklarationen.

Läs mer om periodiseringsfonder

Att tänk på: Om de utökade möjligheterna att sätta av till periodiseringsfonder innebär att du har betalat för mycket preliminär skatt, ska skatten betalas tillbaka antingen i form av skatteåterbäring eller efter att du har lämnat in en ny preliminärskattedeklaration. Möjligheten att ändra preliminärskattedeklarationen för år 2019 är öppen till och med den 30 juni 2020.

7. Likviditetsförstärkning via skattekontot

Åtgärden: De nya reglerna innebär att företag kan få anstånd med arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Anståndet gäller tre månaders skatteinbetalningar och lämnas som längst i 12 månader. 

När det gäller anstånd för moms som redovisas helårsvis kan anståndet lämnas som mest för ett beskattningsår och som längst under 12 månader. För företag som redovisar moms månadsvis eller kvartalsvis kan anstånd beviljas retroaktivt för perioder från och med januari 2020.

Företag som redovisar arbetsgivaravgifter och preliminärskatt kan begära anstånd med betalning av avgifter och skatter. Reglerna börjar gälla den 30 mars 2020 och de kan tillämpas retroaktivt. Det innebär att företag som har betalat in arbetsgivaravgifter och preliminärskatt i februari och mars för perioder från och med januari 2020, kan få skatten återbetald från Skatteverket.

Målgrupp: Företagare som redovisar moms, preliminärskatt och arbetsgivaravgifter.

Vad gör du?: Du ansöker hos Skatteverket.

Läs mer om tillfälligt anstånd med skattebetalning

8. Möjligheter till arbetslöshetsersättning vid vilande företag

Åtgärden: Företagare har rätt till arbetslöshetsersättning först när verksamheten definitivt har upphört eller är vilande. Om företagaren återupptar verksamheten i det vilande bolaget måste det gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. Regeringens åtgärd nu innebär att uppehåll som görs under 2020 inte ska beaktas vid prövningen av femårsregeln. Rätten till ersättning ska inte påverkas av att verksamheten varit vilande under 2020. Detta gäller både vid prövning som görs under innevarande år och eventuella prövningar i framtiden.

Läs mer här

Dessutom höjs beloppsgränserna i arbetslöshetsförsäkringen.

Målgrupp: Personer som har vilande företag och ansöker om arbetslöshetsersättning. 

Vad gör du? Kontakta din a-kassa.

Alla stödåtgärder

Här hittar du alla åtgärder som hittills har tagits fram för att minska coronapandemins negativa effekterna för dig som företagare.

Stöden till dig som är företagare