Bättre Affärer
Från Swedbank och Sparbankerna till dig som är företagare
nr 3 - 2020

Här är stöden till dig som är företagare

Regeringen har kommit med nya krispaket, den här gången med fokus på dig som är företagare. Här är åtgärderna som riksdagen har fattat beslut om.
Stöden till dig som är företagare

Tips inför deklarationen

Måndagen den 4 maj ska du som har enskild firma ha lämnat in deklarationen. Driver du ditt företag i en annan bolagsform är det räkenskapsåret som bestämmer när deklarationsdagen infaller.
Till tipsen

Fel som Skatteverket ofta hittar

Runt 4 av 10 små och medelstora företag gör fel när de redovisar förmåner och privata kostnader i sina bolag, menar man på Skatteverket. Det handlar till exempel om hur företagen redovisar företagsägda bilar, bolagsägda fastigheter och kostnader i företag, som kan vara av privat karaktär.
Här är de vanliga misstagen

Vad betyder åtgärderna för dig?

Här kan du räkna på hur åtgärderna som ska ge dig ekonomiska lättnader påverkar ekonomin i ditt företag.Till bankens beräkningsverktyg

Skatteverkets webbseminarium

Skatteverket ordnar webbaserade informationsträffar om de aktuella skattelättnaderna, för dig som är företagare.Anmäl dig här

Följ utvecklingen på världens börser

Här kan du följa hur våra experter ser på marknaderna och hur du bör tänka just nu.Till Aktiellt

Öppna och stäng kortet för internetköp

Nu kan du som har Bankkort Business enkelt öppna och stänga kortet för internetköp. Du gör det i internetbanken.Så här går det till