När ska jag deklarera?

Har du enskild firma ska din deklaration och NE-bilagan till din inkomstdeklaration vara inne senast den 4 maj. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 18 maj) kan du ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du behöver anstånd längre tid ska du ansöka om det på blankett SKV 2600. 

Om du driver aktie-, handels- eller kommanditbolag är det när bokslutsdagen infaller som styr när du ska lämna deklarationen.

Bokslutsdag På papper Elektroniskt
Juli–aug 2019 2 mars 2020 1 april 2020
Sept–dec 2019 1 juli 2020 3 aug 2020
Jan–april 2020 2 nov 2020 1 dec 2020
Maj–juni 2020 15 dec 2020 15 jan 2021

Förseningsavgiften för en enskild firma är 1 250 kronor. Avgiften fördubblas om du är mer än tre månader sen och tredubblas efter fem månader. För aktiebolag är förseningsavgiften 6 250 kronor. Är bolaget mer än fem månader försenat med deklarationen är förseningsavgiften 18 750 kronor.

Mildare bedömning i coronatider
Med anledning av coronasituationen har Skatteverket meddelat att de är medvetna om att många företag kan få svårt att lämna sina deklarationer i tid. Om du saknar några enstaka uppgifter kan du lämna in deklarationen ändå, och komplettera den så fort du kan. Om du blir försenad behöver du inte lämna någon upplysning om varför du deklarerar sent, men lämna deklarationen så fort det är möjligt, uppmanar man från Skatteverkets sida.

Om det i något enstaka fall ändå skulle bli aktuellt med förseningsavgift, kommer de som beläggs med en avgift få möjlighet att lämna synpunkter före ett eventuellt beslut.

Enskild näringsidkare? E-deklarera.

Har du enskild firma kan det vara en fördel att e-deklarera. Du minskar risken för fel när du använder e-tjänsten eftersom vissa uppgifter är förifyllda och alla uträkningar och överföringar sker automatiskt. Du kan även göra en preliminär skatteuträkning när du fyllt i alla uppgifter. Du som har enskild firma och e-deklarerar senast den 4 maj kan dessutom få din eventuella skatteåterbäring redan i början på juni.

Om du har en redovisningsbyrå som hjälper dig kan de deklarera helt digitalt åt dig och skicka in deklarationen till Skatteverket. Du loggar sedan in på Mina sidor hos Skatteverket och godkänner deklarationen.

Äger ditt aktiebolag fonder? Kom ihåg schablonintäkten.

Bolag som äger fonder vid kalenderårets ingång beskattas för en schablonintäkt. Schablonintäkten är 0,4 procent av värdet av fonden vid årets ingång och den ska redovisas under Skattemässiga justeringar i företagets deklaration.

Till skillnad från vad som gäller för privatpersoner förtrycks inte schablonintäkten i företagets deklaration. Som företagare måste du själv komma ihåg att lägga till intäkten i deklarationen. I årsbeskedet från Swedbank Robur anges schablonintäkten. Spara årsbeskedet tills det är dags att deklarera.

Finns det kvarstående förluster? Kvitta.

Har du ett aktiebolag? Kom ihåg att ta med eventuella kvarstående förluster på värdepapper från tidigare år. Sådana förluster kan dras mot vinster på värdepapper som uppkommit under året.

Passa också på att se över företagets placeringar. Ska värdepappren ligga i en depå, på konto eller i en kapitalförsäkring? I kapitalförsäkringen beskattas inte kapitalvinster eller utdelningar. Istället tas en schablonskatt ut baserad på värdet av tillgångarna i försäkringen samt insättningar i försäkringen.

Ligger bolagets värdepapper i en depå måste företaget ha en LEI-kod - Legal Entity Identifier.

Läs mer om LEI

Gör avdrag för pensionssparande

Du som är enskild näringsidkare får fortfarande göra avdrag för inbetalningar till egna pensionsförsäkringar och eget pensionssparkonto. Som enskild näringsidkare har du rätt att göra avdrag med 35 procent av inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp (465 000 kr år 2019).

Undvik hög marginalskatt i enskild firma och handelsbolag

Har du bra resultat i din enskild firma eller ditt handelsbolag kan du undvika höga marginalskatter genom att göra avdrag för avsättning till periodiserings- och expansionsfonder.

Större avsättning i coronatider
Med anledning av coronakrisen kan du i år öka avsättningen till periodiseringsfonder till 100 procent av den skattepliktiga vinsten, upp till 1 miljon kronor. Det avsatta beloppet ska återföras till beskattning senast efter sex år, på samma sätt som enligt nuvarande regler.

Vill du hamna under gränsen för statlig skatt får överskottet av näringsinkomst, plus lön, plus pension för 2019 inte överstiga 504 400 kronor. Har du fyllt 65 år innan 2019 är gränsen 547 500 kronor.