Syftet med omställningsstödet är att göra det lättare för företag att ta sig igenom krisen och underlätta för dem att ställa om sin verksamhet. Sammanlagt beräknas det uppgå till 39 miljarder kronor.

Minskad omsättning

Omställningsstödet riktar sig till företag som har haft ett omsättningstapp på minst 30 procent under mars och april 2020, jämfört med samma period förra året. Stödet kan variera med mellan 22,5 och 75 procent av de fasta kostnaderna, exklusive lönekostnader. Med fasta kostnader menas kostnader för hyra och leasing, räntor, värdeminskning på anläggningstillgångar och nödvändiga reparationer av sådana tillgångar, elektricitet, vatten, avlopp, internet och telefoni, uppvärmning, försäkringar, utfodring av djur, franchiseavgifter, tillstånd samt royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter.

Som mest kan stödet till ett företag uppgå till 150 miljoner kronor. Om stödet överstiger 100 000 kronor krävs ett revisorsintyg. Finansdepartementets uppskattar att uppemot 180 000 företag kan komma att ha rätt till stödet. 

Alla typer av företag

Omställningsstödet är inte begränsat till vissa företagsformer eller till företag med ett visst antal anställda. Kravet är att företaget ska vara godkänt för F-skatt och ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor det senaste räkenskapsåret.

Det är Skatteverket som administrerar och betalar ut stödet. När det blir möjligt att börja ansöka om stödet kommer du kunna göra det via en ny tjänst i Mina sidor på skatteverket.se.

Några exempel på hur omställningsstödet kan fungera.

Fasta kostnader utöver lönekostnader Minskad omsättning april-maj Stöd
Företag 1 500 000 kr 50% 187 500 kr
Företag 1 500 000 kr 90% 337 500 kr
Företag 2 2 000 000 kr 50% 750 000 kr
Företag 2 2 000 000 kr 90% 1 350 000 kr
Företag 3 300 000 000 kr 50% 112 500 000 kr
Företag 3 300 000 000 kr 90% 150 000 000 kr

Alla stödåtgärder

Här hittar du alla åtgärder som hittills har tagits fram för att minska coronapandemins negativa effekterna för dig som företagare.

Stöd från regeringen till dig som företagare