– En företagare bör minst ha ett försäkringsskydd som motsvarar vad som är standard på arbetsmarknaden – det som en anställd med kollektivavtal har. Det är en bra lägstanivå som ger dig och familjen en tryggare tillvaro både i dag och i framtiden, säger Jenny Pettersson, försäkringsrådgivare och chef för Liv & Pension Online på Swedbank.

Det här bör ett försäkringsskydd ge dig:

1. Du får behålla din inkomst när du är sjuk länge.

En sjukförsäkring täcker hela eller delar av glappet mellan ersättningen från Försäkringskassan och din ordinarie lön, när du har varit sjuk i mer än 90 dagar. Det betyder att du kan behålla din ordinarie inkomst även om du är sjuk länge.

Sjukförsäkring ingår i bankens Grundskydd företagare.

2. Du får sjukvård snabbt om du blir sjuk.

Med en sjukvårdsförsäkring får du snabbt tillgång till kvalificerad, privat vård. Det är inte minst viktigt för dig som ensam är motorn i företaget. Premien baseras på din ålder – ju yngre du är, desto lägre är premien.

Bankens sjukvårdsförsäkring finns som tillval i Grundskydd företagare.

3. Du får en trygg inkomst som pensionär.

Med ett regelbundet pensionssparande i en tjänstepension eller pensionsförsäkring, tryggar du din inkomst som pensionär. Om du varje månad sätter av ett belopp som motsvarar en procent av lönen, vet du att ditt sparande växer i takt med din löneutveckling. 

Pensionssparande ingår i bankens Grundskydd företagare.

4. Du får din pensionspremie betald om du blir långvarigt sjuk.

Om du är sjuk i mer än 90 dagar betalar försäkringen premien till ditt pensionssparande tills du blir frisk eller tills du fyller 65 år. 

Premiebefrielseförsäkring ingår i bankens Grundskydd företagare.

5. Du kompenseras ekonomiskt om du råkar ut för en olycka.

Vår olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt och ersätter kostnader för läkarvård, tandskador, hjälpmedel och rehabilitering. Den ger också och ekonomisk ersättning vid invaliditet.

Olycksfallsförsäkringen ingår i Grundskydd företagare.

6. Din familj får en viss ekonomisk trygghet om du dör. 

Har du en Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) får din familj ett engångsbelopp när du dör.

Tjänstegrupplivförsäkringen finns som tillval i Grundskydd företagare.