När det var som värst i våras låg inköpschefsindexet på bottennoteringar runt 40, mot normala drygt 55. I klartext betyder det att företagen upplevde en exceptionellt kraftig nedgång i orderingång, produktion, sysselsättning och inte minst framtidstro. Under sommaren har trenden vänt och nu pekar pilarna uppåt.

– En anledning till uppgången är att de flesta länder har öppnat gränserna och hävt restriktioner. Det har gynnat handeln. De omfattande stödåtgärder som har vidtagits runt om i världen, både med finans- och penningpolitiska verktyg, har också stöttat konjunkturåterhämtningen, säger Jörgen Kennemar.

Blygsam effekt på sysselsättningen

Inköpschefsindexet för den privata tjänstesektorn steg i juli till 54,8. Motsvarande siffra för industrisektorn var 51,0.

– Inköpschefsindex både för industrin och tjänstesektorn har stigit snabbt under de senaste månaderna, men från låga nivåer. Tyvärr har effekterna varit mindre synbara när det gäller sysselsättningen även om nedgången på arbetsmarknaden har bromsat upp, säger Jörgen Kennemar.

Återhämtning vilar på bräcklig grund

De inköpschefsindex som görs under sommarmånaderna är generellt sett mer osäkra, bland annat på grund av semestrarna. Därför bör de tolkas med viss försiktighet. 

– För att vara mer säker på att det är en varaktig återhämtning behöver vi mer data, säger Jörgen Kennemar.

Vilken vändning utvecklingen kommer att ta under hösten beror på den fortsatta smittspridningen, vilka åtgärder som kommer att vidtas för att hålla smittan nere och när ett vaccin kan vara tillgängligt.

– De flesta bedömare räknar med en fortsatt återhämtning under hösten. Men osäkerheten är stor och vi kan inte bortse från risken för en andra våg, säger Jörgen Kennemar.  

Lyft även för småföretagen

Inköpschefsindex bygger på svar från storföretag, men Jörgen Kennemar menar att mycket är direkt överförbart på landets mindre företag.

– Många småföretag har drabbats väldigt hårt av coronapandemin, men om hjulen börjar snurra snabbare bland storföretagen igen, gynnar det så småningom även underleverantörerna som verkar i deras närhet. Problemet för många småföretag är att ha resurserna att hålla ut, säger han. 

Vårens statliga stödåtgärder har varit till stor hjälp för många. Men det finns företag, inte minst enskilda firmor och delar av besöksnäringen, där stöden har varit otillräckliga. Jörgen Kennemar tror dock inte att hösten kommer bjuda på så många fler stödpaket.

Det här är Inköpschefsindex

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf, för tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.