Så förmånsbeskattas en firmacykel 

Om du som arbetsgivare har betalat en cykel som en anställd använder privat, till exempel till och från jobbet, är cykeln en skattepliktig förmån. Det betyder att du ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter för förmånen. 

Skatteverket rekommenderar att man räknar ut förmånsvärdet så här:

 1. Räkna ut värdeminskningen: Inköpspriset/beräknad livslängd.
 2. Lägg till arbetsgivarens beräknade kostnader för service och reparationer.
 3. Lägg till en uppskattad kapitalkostnad: Inköpspriset multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret plus en procentenhet:
  -0,09 + 1,0= 0,91%. 

Reglerna för förmånsvärde gäller både vanliga cyklar och elcyklar. Men för elcyklar bör värdeminskningen beräknas till 20 procent per år, eller en livslängd på 5 år. Skälet till det är att cykeln kan hålla i 6 år, medan batteriet sannolikt behöver bytas vartannat år.

Två exempel

En vanlig cykel. Cykelns marknadsvärde är 5 000 kronor och den beräknas hålla i 6 år. Arbetsgivaren betalar 300 kronor för service och reparationer under året.

 1. Värdeminskning: (5 000/6 =) 833 kr
 2. Tillbehör, service, reparationer: 300 kr
 3. Kapitalkostnad: (5 000 x 0,91% =) 45,50 kr

Förmånsvärdet för ett år blir 1 178,50 kronor, cirka 98 kronor per månad.

En elcykel. Cykelns marknadsvärde är 15 000 kronor, inklusive batteri. Värdeminskningen beräknas till 20 procent per år, vilket motsvara en livslängd på 5 år. Arbetsgivaren betalar service och reparationer under året med 600 kronor.

 1. Värdeminskningen: 15 000/5: 3 000 kr
 2. Tillbehör, service, reparationer: 600 kr
 3. Kapitalkostnad (15 000 x 0,91% =) 136,50 kr

Förmånsvärdet för ett år blir 3 736,50 kronor, cirka 311 kronor per månad.

Skatteverket menar att man ska räkna ut förmånsvärdet på samma sätt som ovan även om arbetsgivaren har leasat cykeln, trots att kostnaden för leasingen oftast är högre.

Mer om cykelförmåner

Fler aktiviteter kan ge friskvårdsbidrag 

Efter två nya domar i Högsta förvaltningsdomstolen har listan över aktiviteter som kan bekostas med friskvårdsbidrag blivit betydligt längre. 

Nu faller exempelvis startavgifter till motionslopp, agility, paintball och sportfiske in under de aktiviteter som en arbetsgivare skattefritt kan ge en anställd. Nytt är också att mer avancerade kurser ingår. Det är inte heller något hinder att det krävs särskild utrustning, om den går att låna eller hyra.

Inte för köp av utrustning

Friskvårdsbidraget kan bara användas för att bekosta själva motionsaktiviteten exempelvis startavgifter, kursavgifter, banavgifter, fiskekort eller liftkort samt hyra av den utrustning som krävs för att aktiviteten ska kunna utföras där och då.

Det kan inte användas för att köpa utrustning eller betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar. Det kan heller inte användas för att hyra redskap för aktiviteter på egen hand.

Hur stort är ett friskvårdsbidrag?

Skatteverket anser att ett friskvårdsbidrag som mest får vara 5 000 kr per år, inklusive moms. Om värdet av ett friskvårdsbidrag som en anställd utnyttjar överskrider det beloppet, ska hela förmånen förmånsbeskattas och ingå i underlaget för arbetsgivaravgiften.