Oavsett om du har en enskild firma eller aktiebolag får du under ett år göra avdrag för premier till pensionsförsäkringar som motsvarar 35 procent av din inkomst eller lön, dock max 473 000 kronor. För aktiebolag kan det dessutom finnas möjlighet till större avdragsgilla avsättningar enligt en särskild kompletteringsregel, så kallad ”köpa i kapp.”

Har du enskild firma ska inbetalningarna vara gjorda före årsskiftet. Har du aktiebolag finns det vissa möjligheter även efter årsskiftet, men det är bra om du redan nu ser över läget:

 1. Kommer du få ett positivt resultat i bolaget i år? 
 2. Hur stora inbetalningar har du gjort till pensionen hittills och finns det ett avdragsgillt utrymme kvar? 
 3. Vill du öka dina framtida inkomster? Med en extrainsättning kan din pension växa, samtidigt som företagets resultat/överskott sjunker och därmed bolagsskatten/skatten på överskottet. På avsättningarna till pensionen betalar du en löneskatt. Skatten är avdragsgill och uppgår till 24,26 procent.

Svarar du ja på frågorna kan det vara en bra idé att göra en extrainsättning till pensionen. Diskutera gärna frågan om extrainsättning med våra rådgivare på Liv & Pension Online, så att du gör det bästa möjliga av förutsättningarna. Boka tid genom att ringa Kundcenter Företag på 0771-33 44 33.

Viktigt om din framtida pension

 1. Lönen. Har du låg lön, eller ett litet överskott av näringsverksamheten, får du en liten allmän pension från staten. Du får också låg sjuk- och föräldrapenning.
  Vi brukar rekommendera: Ta ut marknadsmässig lön, när du kan.
 2. Sparandet. Som företagare måste du själv utforma den lösning som för nästa alla anställda finns reglerad i kollektivavtal.
  Vi brukar rekommendera: Skaffa ett försäkringsskydd som åtminstone motsvarar det som en anställd får genom sitt kollektivavtal.
 3. Rådgivningen. Det finns många sätt att spara till pensionen.
  Vi brukar rekommendera: Prata med en rådgivare. Är du anställd i ditt eget aktiebolag kan sparandet finansieras av företaget. Driver du en enskild firma finns det olika sparalternativ att fundera kring. Diskutera dina möjligheter med våra rådgivare på Liv & Pension Online. Boka tid genom att ringa Kundcenter Företag, 0771-33 44 33.

Mer om bankens pensionserbjudande
Historisk avkastning garanterar inte framtida avkastning. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla insatta pengar. Fonder med riskklass 6-7 kan minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad och informationsbroschyr under respektive fond på Fondlistan eller hos din återförsäljare.