Trots att Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 fortsätter handeln som vanligt till och med den 31 december 2020, när den så kallade övergångsperioden upphör. Vad som händer sedan är fortfarande oklart, men du som har affärsmässiga relationer med Storbritannien kan, och bör, ändå förbereda dig.

Här är några exempel på vad du kan göra:

1. Skaffa ett Eori-nummer

Eori – Economic Operator Registration and Identification – är ett registreringsnummer som du använder i tulldeklarationer och andra tullrelaterade handlingar. Du ansöker om Eori-nummer hos Tullverket. Det är kostnadsfritt och det tar i regel mindre än en timme att få ett nummer. Ansök om Eori-nummer

2. Skaffa Tullverkets e-tjänster 

De kan ge dig en överblick över dina tullärenden och förenkla dina kontakter med verket. Ansök om tillgång till Tullverkets e-tjänster

3. Ta reda på vilka tullsatser som kan bli aktuella

Om det inte finns något frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien den 1 januari 2021, kommer de tullsatser som finns på listan UKGT, The UK Global Tariff, att gälla vid import till Storbritannien från EU. Även med ett frihandelsavtal kommer UKGT att gälla för varor som kommer från EU, men som inte uppfyller ursprungsreglerna i avtalet. Mer om tullsatserna

4. Kolla om du behöver ha tillstånd eller certifikat

Det kan komma att krävas tillstånd och certifikat för import och export av vissa varor. Det kan gälla exempelvis livsmedel, jordbruksprodukter, läkemedel och krigsmateriel, produkter som idag handlas fritt inom EU. Det kan ta tid att få tillstånden och det kan medföra kostnader. Mer om tillstånd och certifikat

5. Tänk på momsen

När Storbritannien lämnar EU:s inre marknad 2021 lämnar de också EU:s skatteområde. Det betyder att det du säljer till Storbritannien ska deklareras som export i den svenska momsdeklarationen och i en tulldeklaration. Vid försäljning från Storbritannien till Sverige ska importmoms betalas till Tullverket, om importören inte är momsregistrerad i Sverige. Om importören däremot är momsregistrerad i Sverige finns förenklingsregler. Mer om momsen

6. Har du brittisk personal?

Blir det inget frihandelsavtal kommer brittiska medborgare behöva söka arbetstillstånd för att få rätt att arbeta i Sverige. Men sedan i november i år finns en regel som säger att britter som bor, arbetar eller studerar i Sverige kan ansöka om uppehållsstatus. För att få uppehållsstatus ska den sökande vistas i Sverige i enlighet med unionsrätten senast den 31 december i år, då övergångsperioden upphör. Ansökan kan göras från den 1 december hos Migrationsverket. Läs mer och ansök här

7. Behöver avtalen skrivas om?

Se över dina nuvarande kontrakt med dina brittiska leverantörer och kunder. Kanske behöver de skrivas om?

8. Tänk hela vägen

Kartlägg dina leverantörskedjor så att du kan förbereda dig för de eventuella hinder som kan uppstå. Även om ditt företag inte har direkta affärer med Storbritannien kan ni påverkas indirekt om ni är underleverantörer till ett företag som gör affärer med Storbritannien. Se över hur ditt företag kommer att påverkas av försenade leveranser på grund av tulldeklarationer och/eller högre transportkostnader.

9. Läs på och håll dig uppdaterad

Med tanke på ovissheten och omfattningen av förändringarna är det viktigt att du håller dig uppdaterad. Här är några bra källor till aktuell och relevant information:

Tullverket Kommerskollegium Verksamt Skatteverket