Pepins riktar sig till bolag som behöver kapital i storleksordningen 10 – 90 miljoner kronor för att ta nästa steg. Det kan handla om en större satsning på marknadsföring, förstärkningar i organisationen eller andra initiativ som kräver investeringar. Genom crowdfunding, som innebär att en större grupp personer investerar i bolaget via en digital plattform, sammanför Pepins investerare med företag som vill växa.  

Ett unikt samarbete 

Banken har just inlett ett samarbete med Pepins. 
– Det betyder att du som företagskund kan få hjälp av bankens rådgivare att presentera dina planer för Pepins och diskutera förutsättningarna för en aktieemission via deras plattform. Och det kan öppna vägen till Pepins cirka 70 000 investerare, säger Frida Svensson Söderlind, som arbetar med tillväxtbolag på Swedbank.

Ett typiskt Pepins-företag

För att passa Pepins investerare behöver företaget ha varit igång ett tag och ha en tydlig, förankrad affärsmodell. Företaget bör också ha:

  • en årsomsättning från åtta miljoner kronor
  • fler än fem anställda
  • ett kapitalbehov på mellan 10 och 90 miljoner kronor
  • en tydlig och trovärdig strategi för lönsamhet

– För oss är det viktigt att företagen vi arbetar med har tydliga tillväxtmöjligheter, och att de ser poängen med att ha många delägare, säger Daniel Tano, som är investment manager på Pepins.

Det här gör Pepins

När Pepins har bestämt sig för att genomföra en emission, startar en process som i normalfallet tar cirka tre månader. 

Så här går den i korthet till:

  1. I samarbete med en extern part gör Pepins en noggrann genomlysning av bolaget.  
  2. Information om bolaget paketeras, både i text och i videoformat, en kampanjplan tas fram och materialet publiceras. 
  3. Bolaget presenteras för Pepins 70 000 investerare. Man marknadsför också bolaget i sociala och traditionella medier och presenterar det för särskilt utvalda intressenter när det är lämpligt.
  4. Själva emissionen genomförs genom att de emitterade aktierna säljs via ett för bolaget avsett holdingbolag, vilket innebär att bolaget bara får en (1) ny aktieägare.  
  5. Pepins administrerar och hanterar all handel med aktierna, såväl under som efter emissionen. 
  6. I samband med emissionen blir bolaget medlem på Pepins, och det ger dem tillgång till en plattform där aktien kan handlas och bolagen kan kommunicera med sina nya ägare.

Mer om crowdfunding via Pepins

Vad kostar det?

Den fasta kostnaden för en emission är relaterad till hur stor emissionen är samt en del andra faktorer. Pepins uppskattar att kostnaden ligger någonstans mellan 7 och 9 procent av kapitalet som ska tas in. Till det kommer en avgift för medlemskapet.

Så går du vidare

Är du intresserad av att skaffa kapital via Pepins?

Kontakta oss på Swedbank eller mejla Pepins