Bättre Affärer
Från Swedbank till dig som är företagare

Anmälan

Prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!

För att anmäla dig anger du dina uppgifter nedan och trycker på "Anmäl mig!".
Du får då automatiskt och kostnadsfritt ett fullmatat nyhetsbrev direkt i din mailkorg
- snabbt, enkelt och smidigt!

Anmälningsuppgifter

Ditt Namn:

Din E-postadress:

Upprepa din E-postadress igen:

Organisationsnummer:

(Personnummer om du är enskild näringsidkare)
Postnummer:

Vill du ha ett lokalt nyhetsbrev från någon av de sparbanker som har en egen lokal edition av nyhetsbrevet?

Momspåminnelse

Ja tack, jag vill ha en SMS-påminnelse när det är dags för momsinbetalning!*
Mobiltelefon: 
Omsättning: 
Jag redovisar moms var 3:e månad och önskar endast bli påmind då.
* Du får då automatiskt och kostnadsfritt ett SMS direkt i din mobiltelefon ca 5 dagar innan momsen ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

Skog och Lantbruk
Jobbar du med eller är du intresserad av skog och lantbruksnyheter?
Kryssa i här så inkluderas även nyheter från vår skog och lantbruksredaktion i nyhetsbrevet!
Endast påminnelse
Nej tack! Jag vill inte ha nyhetsbrevet Bättre Affärer direkt i min mailkorg, utan föredrar att få en påminnelse via e-post när ett nytt nummer är publicerat på Swedbanks eller min sparbanks hemsida.
Prenumererar du redan på denna påminnelse? Tryck här för att ändra dina uppgifter.
Swedbank AB, 105 34 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för lämnade personuppgifter. De personuppgifter som lämnas i denna anmälan kommer att behandlas i datasystem hos Swedbank AB och hos distributören och samarbetspartern Brightly AB i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla och administrera utskick av nyhetsbrev via SMS och e-post. För det fall du har valt att få ett nyhetsbrev från en sparbank är utgivande sparbank personuppgiftsansvarig för lämnade personuppgifter. Har du frågor om hur Swedbank AB behandlar dina personuppgifter, eller om du vill rätta en uppgift som blivit fel, vänligen kontakta Swedbank AB, Business Back Office, 105 32 Stockholm. För fullständig information om bankens behandling av personuppgifter se
https://www.swedbank.se/om-swedbank/behandling-av-personuppgifter/index.htm.
(Datumuppgifterna för momsinbetalning kommer från Skatteverkets skattekalender; www.skatteverket.se)
Senaste nyhetsbrevet