Avsluta SMS-påminnelse

Här avslutar du din SMS-påminnelse för momsinbetalning på ett enkelt sätt.

Som prenumerant på nyhetsbrevet hittar du även dina personliga inställningar nere till vänster i nyhetsbrevet via länken "ändra dina inställningar".

Steg 1 av 2

Fyll i ditt mobiltelefon-nummer nedan och tryck på "Skicka kod".
Vi skickar då en kod till din mobiltelefon som du ska använda i nästa steg.

Mobiltelefon-nummer:

Swedbank AB, 105 34 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för lämnade personuppgifter. De personuppgifter som lämnas i denna anmälan kommer att behandlas i datasystem hos Swedbank AB och hos distributören och samarbetspartern Brightly AB i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla och administrera utskick av nyhetsbrev via SMS och e-post. För det fall du har valt att få ett nyhetsbrev från en sparbank är utgivande sparbank personuppgiftsansvarig för lämnade personuppgifter. Har du frågor om hur Swedbank AB behandlar dina personuppgifter, eller om du vill rätta en uppgift som blivit fel, vänligen kontakta Swedbank AB, Business Back Office, 105 32 Stockholm. För fullständig information om bankens behandling av personuppgifter se
https://www.swedbank.se/om-swedbank/behandling-av-personuppgifter/index.htm.
(Datumuppgifterna för momsinbetalning kommer från Skatteverkets skattekalender; www.skatteverket.se)