Om jag ska bli skogsägare, vad är det viktigaste jag ska tänka på innan köpet?

En viktig sak är i vilken form du köper skogen. Det är t ex svårt för ett aktiebolag att få tillstånd att förvärva skog. De flesta som köper och äger skog gör det i en enskild firma. Om du vill köpa skogen i ett aktiebolag, är huvudregeln att du måste förvärva den av ett annat aktiebolag eller en juridisk person (kommun, landsting, staten, kyrkan, etc). Det finns vissa andra möjligheter, men de är begränsade. När du köper en skogs- och lantbruksfastighet blir du automatiskt näringsidkare och ska bokföra och deklarera din näring. 

Varför är det viktigt att bokföra alla kostnader som skogsägare?

Fördelen med att ha en enskild firma är att du har möjlighet att ackumulera dina underskott och kvitta dem mot framtida intäkter. Många mindre skogsägare slutavverkar bara ett par gånger under sin livstid. Då är det viktigt att kunna spara underskotten tills intäkterna kommer, så att man inte betalar skatt i onödan.

Naturens krafter kan vara förödande. Vilka försäkringar bör jag teckna? 

Jag rekommenderar dig att minst ha försäkring mot brand och storm. Kostnaden för försäkringen är förhållandevis låg, men de ekonomiska konsekvenserna om olyckan är framme är förödande. 

Vilka utmaningar ställs man inför när köpet är genomfört? 

– Det finns en hel del lagar och avtal som skogsägare bör ha koll på. Det finns gott om duktiga konsulter och företag som du kan vända dig till för att få hjälp. Vi har ett stort nätverk och kan hjälpa dig att hitta de rätta kontakterna.

Vilka är de fem bästa råden du kan ge nya skogsägare?

  • Se till att du har en uppdaterad skogsbruksplan som stöd i planeringen och skötseln av skogen.
  • Gå på träffar och evenemang för att bilda dig en egen uppfattning. Se till att du har ordning på avtal / arrenden / nyttjanderättsavtal / samfälligheter etc som belastar din fastighet. 
  • Skapa dig en uppfattning om eventuella underhållsbehov av hus, ekonomibyggnader, diken, vägar etc.
  • Gör en plan för det framtida kassaflödet. Gör klart för dig om pengarna räcker eller om du har behov av att söka finansiering.
  • Ut och njut i skogen!